Dùng cho xe đặc chủng

본문 바로가기
BEST PEOPLE
BEST THINKING
BEST QUALITY
Doanh nghiệp cạnh tranh bằng sản phẩm chất lượng cao nhất và năng lực công nghệ tốt nhất!

Dùng cho xe đặc chủng

Móc dump cửa sau và các sản phẩm khác

※ You can confirm contents by moving left / right.
Số Tên sản phẩm Tên mã số Kích thước (Rộng/Cao/Dài) Chi tiết Ghi chú
1 Móc dump cửa sau (kiểu boomerang) Asia/
Hyundai
   
2 Móc dump cửa sau (Kiểu bu-lông)      
3 Móc dump dưới      
4 Channel mooc     Tất cả các loại xe mooc

 

  • Company Name : ChangSung Tech KoreaCEO : Kim Hoon-ilAddress : 20, Dongnak 2-gil, Yongam-myeon, Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc
    TEL : +82-54-933-8056FAX : +82-54-931-8056E-mail : cstkorean@naver.com
  • COPYRIGHT ⓒ 2018 CSTKOREA ALL RIGHTS RESERVED