Linh phụ kiện bản lề 1 페이지

본문 바로가기
BEST PEOPLE
BEST THINKING
BEST QUALITY
Doanh nghiệp cạnh tranh bằng sản phẩm chất lượng cao nhất và năng lực công nghệ tốt nhất!
 • 12
  Bản lề cánh (lớn)
 • 11
  Bản lề cánh (Nhỏ)
 • 10
  Bản lề phía sau (Lớn)
 • 9
  Bản lề bên
 • 8
  Bản lề phía sau (Nhỏ)
 • 7
  Bản lề trên / Bản lề dưới
 • 6
  Bản lề 3 cái (Nhỏ)
 • 5
  Bản lề khớp (Nhỏ)
 • 4
  Bản lề cổng
 • 3
  Bản lề bản lề (Trung bình)
 • 2
  Bản lề khớp (lớn)
 • 1
  Bản lề trung tâm đổ 3 cái (Cực lớn)
 • Company Name : ChangSung Tech KoreaCEO : Kim Hoon-ilAddress : 20, Dongnak 2-gil, Yongam-myeon, Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc
  TEL : +82-54-933-8056FAX : +82-54-931-8056E-mail : cstkorean@naver.com
 • COPYRIGHT ⓒ 2018 CSTKOREA ALL RIGHTS RESERVED