Linh phụ kiện cao su 1 페이지

본문 바로가기
BEST PEOPLE
BEST THINKING
BEST QUALITY
Doanh nghiệp cạnh tranh bằng sản phẩm chất lượng cao nhất và năng lực công nghệ tốt nhất!
 • 9
  Da cao su mở / Trunk / Snakebite
 • 8
  Bánh mì cao su / Đệm cao su
 • 7
  Bẫy cao su (Nhỏ)
 • 6
  Bẫy cao su (Cực lớn)
 • 5
  Bẫy cao su (lớn)
 • 4
  Bẫy cao su (tên công ty in màn hình)
 • 3
  Bẫy cao su (Half moon Large)
 • 2
  Băng keo hai mặt (25mmX33m / 30mmX33m)
 • 1
  Lều cao su 4.3m / EA
 • Company Name : ChangSung Tech KoreaCEO : Kim Hoon-ilAddress : 20, Dongnak 2-gil, Yongam-myeon, Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc
  TEL : +82-54-933-8056FAX : +82-54-931-8056E-mail : cstkorean@naver.com
 • COPYRIGHT ⓒ 2018 CSTKOREA ALL RIGHTS RESERVED