Đường đến

본문 바로가기
BEST PEOPLE
BEST THINKING
BEST QUALITY
Doanh nghiệp cạnh tranh bằng sản phẩm chất lượng cao nhất và năng lực công nghệ tốt nhất!

Đường đến

địa chỉ 20, Dongnak 2-gil, Yongam-myeon, Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc
điện thoại +82-54-933-8056 Fax +82-54-931-8056
  • Company Name : ChangSung Tech KoreaCEO : Kim Hoon-ilAddress : 20, Dongnak 2-gil, Yongam-myeon, Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc
    TEL : +82-54-933-8056FAX : +82-54-931-8056E-mail : cstkorean@naver.com
  • COPYRIGHT ⓒ 2018 CSTKOREA ALL RIGHTS RESERVED