Sản phẩm dùng cho xe xây dựng loại to

본문 바로가기
BEST PEOPLE
BEST THINKING
BEST QUALITY
Doanh nghiệp cạnh tranh bằng sản phẩm chất lượng cao nhất và năng lực công nghệ tốt nhất!

Sản phẩm dùng cho xe xây dựng loại to

Sản phẩm và linh phụ kiện Hashira

※ You can confirm contents by moving left / right.
Số Tên sản phẩm Tên mã số Kích thước (Rộng/Cao/Dài) Chi tiết Ghi chú
1 Hashira loại phun 5 Tons
90 x 475, 12T
25 Tons
90 x 550, 12T
Xử lý nhiệt/Men  
2 Hashira loại cửa sau 5 Tons
90 x 450 x 100,
12T / 18T
25 Tons
90 x 500 x 100,
12T / 18T
Xử lý nhiệt/Men  
3 Hashira loại bu-lông 5 Tons
90 x 545, 18T
25 Tons
90 x 615, 18T
Xử lý nhiệt/Men Gồm cả các linh kiện phụ
4 Hashira cửa bên 5 Tons
110 x 75 x 24
25 Tons
110 x 100 x 24
   
5 Hashira cửa sau 5 Tons 12T
110 x 100 x 24
25 Tons 18T
110 x 100 x 32
   
6 Hashira đệm cửa Thông số kỹ thuật sản xuất   Có thể sản xuất theo yêu cầu
7 Mũ bảo vệ cửa Thông số kỹ thuật sản xuất Mạ kẽm Có thể sản xuất theo yêu cầu

Gate opening closing auxiliary device

Số Tên sản phẩm Tên mã số Kích thước (Rộng/Cao/Dài) Chi tiết Ghi chú
1 Superlink cargo thông thường 500 x 175 x 125 Ø14
Ø15
Ø16
SUS
2 Superlink cargo mạnh 500 x 175 x 125 Ø14 SUS
3 Superlink thân cánh thông thường 500 x 175 x 125 Ø14
Ø15
Ø16
SUS
4 Superlink thân cánh cong 500 x 175 x 125 Ø14
Ø15
Ø16
SUS
5 Lò xo cuốn 100 x 300 / 320

Ø14
Ø15
Ø16
Ø17

Bán riêng

※ U bolt 1 box 20EA / upper • middle plate 40EA per box

U-bolt products and parts

Số Tên sản phẩm Tên mã số Kích thước (Rộng/Cao/Dài) Chi tiết Ghi chú
1 Bu-lông hình chữ U cho loại 5 tấn 203 x 137,
Ø20 / 8 inch
Màu đen  
2 Bu-lông hình chữ U cho loại 25 tấn 228 x 137,
Ø22 / 8 inch
Màu đen  
3 Tấm đỉnh bu-lông hình chữ U 180 x 75 x 23 Mạ kẽm 3T / 5T
4 Tấm giữa bu-lông hình chữ U 165 x 60 x 60 Mạ kẽm 3T
5 Tấm đáy bu-lông hình chữ U Bending Type
180 x 70 x 23
Flat Iron Type
200 x 60, 12T
  Loại cong/Loại phẳng
  • Company Name : ChangSung Tech KoreaCEO : Kim Hoon-ilAddress : 20, Dongnak 2-gil, Yongam-myeon, Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc
    TEL : +82-54-933-8056FAX : +82-54-931-8056E-mail : cstkorean@naver.com
  • COPYRIGHT ⓒ 2018 CSTKOREA ALL RIGHTS RESERVED