Philosophy

본문 바로가기
BEST PEOPLE
BEST THINKING
BEST QUALITY
Doanh nghiệp cạnh tranh bằng sản phẩm chất lượng cao nhất và năng lực công nghệ tốt nhất!

Philosophy

Tập hợp những người giỏi, dựa trên những ý tưởng và suy nghĩ xuất sắc ,
để sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất!

Chúng tôi sẽ luôn phấn đấu để trở thành một công ty đóng góp vào sự hài lòng của khách hàng và phát triển công nghiệp.

  • Company Name : ChangSung Tech KoreaCEO : Kim Hoon-ilAddress : 20, Dongnak 2-gil, Yongam-myeon, Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc
    TEL : +82-54-933-8056FAX : +82-54-931-8056E-mail : cstkorean@naver.com
  • COPYRIGHT ⓒ 2018 CSTKOREA ALL RIGHTS RESERVED