Giới thiệu về lĩnh vực kinh doanh

본문 바로가기
BEST PEOPLE
BEST THINKING
BEST QUALITY
Doanh nghiệp cạnh tranh bằng sản phẩm chất lượng cao nhất và năng lực công nghệ tốt nhất!

Giới thiệu về lĩnh vực kinh doanh

Chúng tôi sẽ mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh mới với các loại phụ tùng dành cho xe đặc chủng K.C.

Các loại phụ tùng của xe đặc chủng như xe cánh dơi (Wing body), xe chở hàng 1 tấn, xe đông lạnh, xe tải thùng kín có nóc

Sản xuất xy lanh thủy lực và khâu nối siêu liên kết đạt chất lượng cao nhất và không bị lỗi hỏng!
Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để nâng cao chất lượng gia công phụ tùng, công đoạn có thể được coi là nền tảng của việc sản xuất xy lanh.
Ngoài xy lanh ra, chúng tôi cũng đang tiến hành sản xuất theo đơn đặt hàng đối với các phụ tùng/ linh kiện khác.
Chúng tôi đã đưa vào sử dụng các thiết bị hàn tự động hóa để ngăn chặn rò rỉ dầu và chỉ sử dụng vòng bít kín đạt chuẩn trong nước.
Những sản phẩm mới tốt nhất cho những thử thách mới!

Hydraulic cylinder 1ton

 • PIN-TO-PINㅣ475mm
 • RODㅣ25X410mm
 • TUBEㅣ40X50X331mm
 • STROKEㅣ230mm

25Φ, 30Φ, 35Φ Hydraulic cylinder

 • PIN-TO-PINㅣ585mm
 • RODㅣ(25/30/35) X473mm
 • TUBEㅣ(25/30) 50X60X418mm
 • TUBEㅣ(35) 60X70X418mm
 • STROKEㅣ303mm

40Φ Hydraulic cylinder

 • PIN-TO-PINㅣ585mm
 • RODㅣ40X473mm
 • TUBEㅣ70X80X424mm
 • STROKEㅣ303mm

Hydraulic cylinder 800, 1200, 1500

Based on 1500 Hydraulic Cylinder

 • PIN-TO-PINㅣ1783.5mm
 • RODㅣ30X1672mm
 • TUBEㅣ50X60X1617mm
 • STROKEㅣ1502mm
 • Company Name : ChangSung Tech KoreaCEO : Kim Hoon-ilAddress : 20, Dongnak 2-gil, Yongam-myeon, Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc
  TEL : +82-54-933-8056FAX : +82-54-931-8056E-mail : cstkorean@naver.com
 • COPYRIGHT ⓒ 2018 CSTKOREA ALL RIGHTS RESERVED